Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pracovné právo pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Autor: JUDr. Matej Drotár

Cieľom publikácie Pracovné právo pre školy a školské zariadenia je podať čitateľovi výklad problematiky týkajúcej sa uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov v školách a školských zariadeniach. 

Publikácia venuje priestor všetkým zamestnancom v školách a školských zariadeniach, nielen pedagogickým a odborným zamestnancom.

Publikácia sa člení na sedem základných kapitol pojednávajúcich o prameňoch pracovného práva pre školy a školské zariadenia, zamestnancoch a zamestnávateľoch v prostredí školstva, o pracovnom pomere, pracovnom čase, odmeňovaní zamestnancov, prekážkach v práci a stravovaní zamestnancov, pričom čitatelia určite ocenia aj praktické príklady a odpovede na otázky, ktoré autor zapracoval do textu.

Publikácia je určená predovšetkým pre riaditeľov škôl a školských zariadení, personalistov v školách a školských zariadeniach, zriaďovateľov škôl a školských zariadení a ich zamestnancov a zamestnancov školských úradov.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/pracovne-pravo-pre-skoly-a-skolske-zariadenia.p5975.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov