Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Požiadavky praxe si učiteľ informatiky môže overiť priamo v IT firmách

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Desaťdňová stáž v košických IT firmách ponúka pedagógom možnosť zoznámiť sa s fungovaním takýchto spoločností. Zistiť, akým problematikám sa venujú, čo všetko za tým je a aké si to vyžaduje časové či personálne zabezpečenie.

Ponuka stáže je určená pre učiteľov informatiky s kvalifikáciou, na stredných školách. Stáže v dĺžke desať dní sú realizované počas letných prázdnin v IT spoločnostiach v Košiciach. Konkrétne firmy a obsahové ponuky jednotlivých stáží, nájdete priamo v registračnom dotazníku: http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/764776?lang=sk.

Stáže sú organizované ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2Xgm3cs.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov