Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Požiadavka na zníženie úväzkov - OZ PŠaV na Slovensku

Kategória: Aktuality

Zástupcovia OZ PŠaV na Slovensku okrem pripomienok k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré sa uskutočnilo 21. augusta 2018 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pripomienkovali aj nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.

Požadujú: 

  • u majstra odbornej výchovy v strednej odbornej škole znížený, z pôvodného rozpätia 24 až 35 hodín na 24 až 30 vyučovacích hodín,
  • u vychovávateľa školského klubu detí znížený z pôvodných 27 na 25 hodín priamej výchovnej činnosti,
  • u vychovávateľa školských internátov a vychovávateľa centier voľného času, zníženie priamej výchovnej činnosti z 30 na 25 hodín.

K návrhom vykonávacích predpisov, ešte budú prebiehať rokovania na základe vyjadrenia MŠVVŠ SR.

Zdroj a ďašie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/poziadavka-na-znizenie-uvazkov.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov