Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Povinnosti študentov voči Sociálnej poisťovni závisia od ich konkrétnej životnej situácie

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje absolventov stredoškolského a vysokoškolského štúdia, že ich prípadné povinnosti voči Sociálnej poisťovni závisia od ich životnej situácie po ukončení štúdia.

Ak študent skončí štúdium a stane sa nezamestnaným, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky. Takýto absolvent má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie. 

Ak študent nastúpi priamo do zamestnania, tiež nemusí sám urobiť nič - povinnosti voči Sociálnej poisťovni za neho plní jeho zamestnávateľ.

Ak študent začne po škole podnikať, nevznikajú mu hneď žiadne oznamovacie ani prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Povinnosť platiť poistné ako živnostníkovi mu môže vzniknúť až k 1. júlu budúceho kalendárneho roka, teda v roku 2019, ak bude jeho príjem z podnikania vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. 

Ak študent odíde do zahraničia (pričom je jedno za akým účelom, či za prácou alebo len tak na „potulky svetom“), tiež nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, ak nie je v Slovenskej republike už poistencom. Ak je ale prihlásený na dobrovoľné sociálne poistenie, odchodom do zahraničia mimo krajín EÚ mu toto poistenie nezaniká a stále je ho povinný platiť.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-povinnosti-studentov-voci-socialnej-poistovni-zavisia-od-ich-konkretnej-zivotnej-situacie/48411s66067c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov