Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podmienkou vstupu do II. piliera je dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína občanom, ktorí majú záujem zúčastniť sa na starobnom dôchodkovom sporení, že vstup do II. piliera nie je možný bez toho, aby boli v súčasnosti alebo už niekedy v minulosti dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni. 

V poslednej dobe registruje v tomto smere Sociálna poisťovňa pripomienky najmä od študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov s uplatnenou odvodovou výnimkou, ktorým neakceptovala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Nestalo sa tak preto, že pri uplatňovaní výnimky nie sú dôchodkovo poistení, teda nespĺňajú jednu z dvoch podmienok vstupu do II. piliera.

Druhou podmienkou je, že záujemca o II. pilier ešte nedovŕšil vek 35 rokov. Vstup do II. piliera je dobrovoľný a realizuje sa uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, ktorú si sám sporiteľ vyberie. Po dovŕšení 35. narodenín už však poistenec možnosť vstupu do II. piliera nemá v žiadnom prípade.

Zdroj: http://www.socpoist.sk/aktuality-podmienkou-vstupu-do-ii-piliera-je-dochodkove-poistenie-v-socialnej-poistovni/48411s65810c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov