Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podľa maturít žiaci osemročných gymnázií lepšie výsledky nedosahujú

Kategória: Aktuality

Výsledky maturít nepreukázali relevantné rozdiely medzi absolventmi štvorročných a osemročných gymnázií. Problémom ostáva nedostatok kvalitných údajov pre porovnávanie efektívnosti jednotlivých odborov.

Existuje málo dostupných údajov umožňujúcich porovnávanie výsledkov žiakov osemročných gymnázií (Gym8) v porovnaní s ostatnými gymnazistami (najmä Gym4, Gym5). 

Porovnanie po jednotlivých predmetoch, z ktorých žiaci maturujú, možno nájsť priamo na webe NÚCEM. Celkové porovnanie za všetky predmety a za viac školských rokov hovorí, že absolventi Gym8 nedosahujú lepšie výsledky v maturitách ako napr. absolventi Gym4. Rozdiely sú malé, štatisticky nevýznamné (raz v prospech osemročných, inokedy v ich neprospech). Jedinou výnimkou je anglický jazyk, kde oproti štvorročným gymnazistom dominujú osemroční. To však možno vysvetliť vyššou hodinovou dotáciou angličtiny v prípade Gym8. 

Pokiaľ ide o medzinárodné porovnania, autori analýz OECD dospeli k záveru, že skorý odchod talentovanejších žiakov od svojich spolužiakov zo základných škôl má skôr negatívne dôsledky pre celý vzdelávací systém. Skorá selekcia žiakov (oddelenie šikovnejších od ostatných) nevedie v priemere k lepším výsledkom. Navyše, v tomto prípade dochádza k zvyšovaniu nerovnosti v úrovni vzdelania žiakov, čo je pre spoločnosť ako celok negatívom. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.ineko.sk/clanky/podla-maturit-ziaci-osemrocnych-gymnazii-lepsie-vysledky-nedosahuju


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov