Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pedagogicko-vedecké konferencie - Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s rezortom školstva, Maticou slovenskou a Ústavom politických vied SAV pripravuje tri pedagogicko-vedecké konferencie pod názvom Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti. 

Konferencie sú určené predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov. Konferencie sa uskutočnia vo februári v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove. Prednášky, ktoré na konferencii Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti odznejú, budú zverejnené v spoločnom zborníku.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/spu-spolupraci-dalsimi-instituciami-zorganizuje-pedagogicko-vedecke-konferencie-ucitelov-dejepisu-obcianskej-nauky-d.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov