Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

Kategória: Aktuality

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (ďalej len „POP“) boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.

Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2017/2018.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20182019/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov