Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opatrenie o sumách stravného

Kategória: Materské školy

Opatrenie o sumách stravného vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 176/2019 Z.z. Účinnosť opatrenia je od 1. júla 2019.

Opatrením sa zvyšuje suma stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 475/2008 Z. z., bola splnená podmienka na ich zvýšenie. Opatrením sa sumy stravného pre pracovné cesty zvýšia nasledovne: pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura, pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura, pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.noveaspi.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk