Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ONLINE Ministerstvo vnútra pokračuje v projekte webinárov o internetovej bezpečnosti a mediálnej gramotnosti pre školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

V čase pandémie sa väčšina bežného života vrátane vzdelávania detí presunula do virtuálneho sveta a žiaci trávia oveľa viac času pred obrazovkami počítačov. Okrem pozitív, ktoré digitálne technológie a online priestor prinášajú, je tu i množstvo nástrah ohrozujúcich predovšetkým deti.

MV SR kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie detí a mládeže, ktoré sa vo virtuálnom svete môžu ľahko stať obeťami trestného činu. Deti a mládež sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa venujú pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov  v každom krajskom meste na Slovensku. Okrem priamej komunikácie s klientmi sú súčasťou pomoci aj preventívne aktivity. Tie pracovníci informačných kancelárií donedávna vykonávali v teréne, no súčasná situácia si vyžaduje rýchle prispôsobenie sa online životu. V súčasnosti je spustená druhá fáza webinárov a počas januára 2021 sa lektori a pracovníci informačných kancelárií stretli online s ďalšími skupinami tried.

Témy:

  • Internetová bezpečnosť  - Jozef  Halcin, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR,  
  • Nenávistné prejavy na internete - Andrea Cox a Natália Babicová, OZ digiQ
  • Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie a falošné správy - Kristína Blažeková a Dominik Porvažník, OZ Zvoľ si info

V prípade záujmu o niektorú z uvedených prednášok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu  pomocobetiam@minv.sk, prípadne oslovte priamo príslušnú krajskú informačnú kanceláriu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-pokracuje-v-projekte-webinarov-o-internetovej-bezpecnosti-a-medialnej-gramotnosti-pre-skoly

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk