Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborná konferencia VYCHOVÁVATEĽ FENOMÉN - 20. 5.

Kategória: Aktuality Autor/i: vychovavatelia.sk

Záujemcovia z radov vychovávateľov sa môžu prihlásiť na 1. celoslovenskú odbornú konferenciu vychovávateľov konanú v sobotu 20. mája 2023 vo Zvolene.

Prihlásenie sa na túto aktivitu a zároveň zaplatenie účastníckeho poplatku je možné zrealizovať v termíne - najneskôr do 10. mája 2023. Každému účastníkovi odbornej konferencie bude vydaný štandardný doklad Potvrdenie o účasti na odbornej konferencii VYCHOVÁVATEĽ FENOMÉN 2023. V predmetnom doklade budú uvedení aj všetci prednášajúci, témy prednášok, dĺžka prednášok a ku ktorým kľúčovým kompetenciám vychovávateľa sa jednotlivé prednášky viazali (v zmysle Pokynu Ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov). Uvedený doklad si môžu vychovávatelia zaradiť medzi doklady svojho profesijného, res. atestačného portfólia. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.vychovavatelia.sk/odborna-konferencia-fenomen-vychovavatel-2023/?fbclid=IwAR0McLjVKDMOsXAPFnqc5bwICyFko0x7hA-0Cfri6xk_8IC7WULaw9d_4iQ


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov