Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Od januára 2020 sa zvýšia dôchodky o 2,9 %

Kategória: Aktuality

Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. 

Priemerné výšky dôchodkových dávok pre potreby valorizácie

O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia dôchodkov žiadať, Sociálna poisťovňa koná sama, iniciatívne. O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2020 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2020.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-od-januara-2020-sa-zvysia-dochodky-o-2-9--/48411s67984c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov