Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

O podklady pre financovanie škôl sa bude starať Rezortný informačný systém

Kategória: Aktuality

O podklady pre financovanie škôl sa od septembra 2018 bude starať Rezortný informačný systém (RIS). Nový spôsob posielania dávok pre výpočet financovania má školám postupne ušetriť administratívu s vypĺňaním výkazov Eduzber a V40. 

Údaje, ktoré budú raz v systéme, nebude nutné vypisovať do papierových formulárov a postupne budú môcť byť zredukované štatistické výkazy V1, V2, V3, V4 a ďalšie. Úlohou RIS je aj priniesť dôležité čísla a štatistiky, ktoré budú mať neskôr využitie v praxi.

Predstavitelia škôl zadávajú údaje do RIS-u prostredníctvom svojich školských informačných systémov. Pri zadávaní údajov pre financovanie sa riadia Metodickým pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov. Ak predstavitelia škôl zistia akýkoľvek nesúlad údajov, alebo potrebujú s niečím pomôcť, k dispozícii sú im operátori kontaktného centra na e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/ako-budu-skoly-pytat-peniaze-seminare-absolvovalo-takmer-tritisic-skolskych-zamestnancov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov