Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o odbornom vzdelávaní - zákon č. 209/2018 Z. z.

Kategória: Aktuality

Zákon č. 209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyšiel v Zbierke zákonov. 

Zákon sa týka odstránenia krátenia normatívu na praktické vyučovanie, lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania (ďalej "DV"). Predloženia dokumentov sa nahradzujú čestnými vyhláseniami. Zvyšuje sa podiel výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania. Vypúšťajú sa vzorové učebné plány , učebné osnovy, skracujú sa lehoty na vypovedanie zmlúv. Učebnú zmluvu možno uzatvoriť aj do 31. januára príslušného školského roka v taxatívne vymedzených prípadoch. Zavádza sa inštitút podnikovej školy a nová pozícia - hlavný inštruktor. Upravujú sa kompetencie samosprávnych krajov určovať pre stredné školy počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov