Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o financovaní ZŠ, SŠ, ŠZ - otvorenie trhu s učebnicami

Kategória: Aktuality

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR. 

Cieľom je otvoriť trh s učebnicami a umožniť školám vyberať učebnice. Prvým krokom je predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Návrh zákona ruší delenie učebníc na učebnice so schvaľovacou doložkou a odporúčacou doložkou a školám sa poskytuje možnosť, aby sa samy rozhodli, ktoré učebnice budú vo výchovno-vzdelávacom procese využívať. Školy si budú môcť vybrať zo všetkých kníh, ktorým bola MŠVVaŠ SR, prípadne MZ SR udelená odporúčacia doložka. Predkladaný návrh zákona má zároveň za cieľ zabezpečiť, aby školy pri svojom výbere učebníc neboli ovplyvňované zdrojom ich financovania, nakoľko sa finančné prostriedky určené na zakúpenie učebníc stanú súčasťou normatívneho príspevku na žiaka.

Legisaltívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov