Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové vedenie rezortu bilancuje svoju činnosť

Kategória: Aktuality

Zásadné opatrenia v oblasti čerpania eurofondov, príprava Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, významné legislatívne zmeny v oblasti regionálneho, predovšetkým odborného školstva, navýšenie prostriedkov na učebnice a asistentov učiteľa, dofinancovanie Agentúry na podporu výskumu a vývoja – to sú len niektoré z úloh, ktoré sa podarilo naplniť ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej po nástupe do funkcie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/nove-vedenie-rezortu-bilancuje-svoju-cinnost/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk