Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové trendy vo výučbe etickej výchovy – Na ceste k slušnosti a zodpovednosti - seminár

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

18. 6. sa v priestoroch Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, uskutoční seminár spojený s workshopmi „Nové trendy vo výučbe etickej výchov – „Na ceste k slušnosti a zodpovednosti“. Seminár organizuje ŠPÚ. 

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí sa učitelia a učiteľky oboznámia s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, s vedením reflexie na hodinách etickej výchovy a s praktickými výstupmi výskumu, overenými metodickými námetmi v praxi a inšpiráciami v oblasti rozvíjania kritického myslenia žiakov v najrozličnejších situáciách spoločenského života. 

V prípade záujmu, prosím, zašlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej podobe na adresu: dasa.vargova@statpedu.sk, najneskôr do 7. júna 2019.

 

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.statpedu.sk/sk/aktuality/nova-web-stranka-35.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov