Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nová smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vydáva Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. 

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona.

Smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov