Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nová metodika aj pripojenie na online vzdelávanie pre chudobné deti

Kategória: Aktuality Autor/i: Veronika Pavlíková, https://teachforslovakia.sk/ Klindová,

Teach for Slovakia vytvorilo novú metodiku online vzdelávania. Reaguje na aktuálnu situáciu, využiť sa dá aj v budúcnosti. Organizácia zabezpečila ďalšie smartfóny vybavené špeciálnym softvérom, ktoré na vzdelávanie využívajú deti z chudobných rodín.

Tlačová správa, 7. 12. 2020

V apríli Teach for Slovakia spoločne s Komenského inštitútom spustili projekt Na každom dieťati záleží. Tím z Teach for Slovakia sa projekt rozhodol ďalej prepracovať a vytvoriť novú metodiku, ktorá pomáha učiteľom lepšie vzdelávať online. Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky nemá smartfón 40 percent detí z chudobných domácností a 45 percent detí z rómskych domácností. Podľa odhadov škôl nebolo počas prvej vlny koronakrízy do dištančného vzdelávania zapojených až 52 000 žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

Projekt Na každom dieťati záleží sa aj dnes snaží pomôcť aspoň časti najohrozenejších žiakov, ktorí sa v dôsledku pandémie mali vzdelávať dištančne, no chýbalo im na to technologické vybavenie. „Vďaka podpore verejnosti a podpore ďalších partnerov sme mohli veľmi efektívne zareagovať a pokračovať vo vyučovaní. Zistili sme však, že znovu oživenie použitých smartfónov, ktoré sme získali cez zbierku na sociálnej sieti, nie je jednoduchá úloha a často sme narážali na obmedzenia technického rázu,“ hovorí Tomáš Macko z Teach for Slovakia.

S kolegami z Teach for Slovakia Petrom Šinálym a Radom Chalupkom preto projekt rozšírili. Z grantového programu Férovej nadácie O2 Digitálna škola získali financie na ďalší rozvoj efektívneho online vzdelávania detí počas krízy i po nej.„Zakúpili sme 77 jednoduchých smartfónov, dezinfekčné prostriedky a rúška. Firma Eset nám zapožičala rodičovskú aplikáciu, ktorú sme mohli využiť tak, aby sme zabezpečili bezpečné používanie mobilov. Mobily sme spojazdnili, nainštalovali sme potrebné aplikácie, aby online vyučovanie mohlo fungovať,“ opisuje Macko.

Macko a jeho tím zozbierali skúsenosti a dobrú prax z prvej vlny koronakrízy, keď sa školy zavreli na viac ako dva mesiace a vypracovali novú metodiku online vzdelávania pre učiteľov a rodičov. Vznikla z aktuálnych potrieb, keď množstvo škôl a pedagógov nebolo pripravených na dištančné vzdelávanie a nové formy komunikácie so žiakmi.

Metodika je univerzálna a dá sa využiť v súčasnej situácii ale aj inokedy v budúcnosti. Nateraz sa s ňou oboznámili učitelia zo siete partnerských škôl programu Teach for Slovakia. Podobne aj mobily s rodičovskou zámkou spolu s rúškami a dezinfekčnými prostriedkami putovali do vybraných partnerských škôl Teach for Slovakia: Základná škola Ľ. Podjavorinskej Košice, Základná škola Spišský Štvrtok a Základná škola Komenského Svit. Žiaci nové smartfóny využívajú počas vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu. Deti, ktoré to potrebujú, si ich požičiavajú domov, aby sa mohli spojiť so učiteľom a robiť si domáce úlohy. Menšiu časť mobilov využívajú žiaci na košickom sídlisku Luník IX aj v spolupráci s organizáciou ETP Slovensko na online mentoring. Prostredníctvom mobilov majú nie len prístup k vzdelávacím aplikáciám, ale môžu tiež komunikovať so svojimi mentormi z ETP Slovensko, ktorí ich podporujú a pomáhajú im.

Viac o programe: www.teachforslovakia.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk