Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nežná revolúcia

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Adam Bielesz

Rozohnaním ohlásenej študentskej demonštrácie zo dňa 17. novembra 1989 v Prahe sa v bývalom Československu začal proces známy ako Nežná revolúcia. Spomeňme v súvislosti s Nežnou revolúciou niekoľko zaujímavých momentov.

Prvým momentom sú dodnes neobjasnené aktivity Štátnej bezpečnosti. Rúškom tajomstva sú zahladené okolnosti týkajúce sa "úmrtia" študenta Martina Šmída alias príslušníka Štátnej bezpečnosti Ludvíka Zifčáka. Informácia o úmrtí vysielaná rádiom Slobodná Európa sa síce rýchlo ukázala ako falošná, avšak revolučné pohyby to už nezastavilo. Otázky vyvoláva aj správanie ďalších významných postáv pohybujúcich sa v dave protestujúcich, ako aj v prostredí bezpečnostných zložiek. Mnoho nezodpovedaných otázok otvára pomerne široké pole na konšpiračné teórie s menšou či väčšou dávkou pravdepodobnosti.

Druhým momentom je otázka určitej odlišnosti českého a slovenského vývoja. Jedným z rozdielov je napríklad postoj českých a slovenských komunistov. V Čechách Komunistická strana svoj boj prehrala na plnej čiare. Na Slovensku komunisti síce prehrali bitku, nie však vojnu. Časť z bývalých členov KSS vstúpila do Verejnosti proti násiliu (napr. Milan Číč, Marián Čalfa), zvyšok sa podujal na reorganizáciu Komunistickej strany na klasickú ľavicovú stranu. Ďalším z rozdielov je otázka štátoprávneho usporiadania. Federácia fungujúca počas komunistického režimu rozhodne vyžadovala významné zmeny. Pri bežnom pohľade sa však javí, že väčšiu prioritu hrala zmena funkčnosti federácie skôr u slovenskej politickej scény ako na českej politickej scéne. Rozdielnosť priorít a pohľadov už v krátkom čase priniesla prvé spory do česko-slovenských vzťahov.

Čo si treba z Nežnej revolúcie odniesť pre dnešnú dobu?

Viac-menej každý väčší politický protest po roku 1989 mal záujem vychádzať z myšlienok Nežnej revolúcie. Nachádzať však paralely s procesmi z roku 1989 býva zložité. V súčasnosti absentuje najmä základná slušnosť k človeku na opačnom póle. A ešte horšia sa ukazuje dnes schopnosť ľudí diskutovať naprieč rôznymi politickými názormi, pritom možnosť dialógu ľudí rôznych názorov bola zásadným prvkom Nežnej revolúcie. Bez ohľadu na rôzne problematické aspekty Nežnej revolúcie išlo o pozitívny vzostup občianskej angažovanosti. Bol vyjadrený jasný záujem žiť slobodný život bez ohľadu na politické presvedčenie. 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk