Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Náklady na výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií pre rok 2019 je nasledovná:

  • náklady na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy v sume 33,50 €,
  • paušálna časť odmeny pre predsedu školskej maturitnej komisie v sume 27,00 €,
  • paušálna časť odmeny pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a ich členov vrátane odborníkov z praxe v sume 13,50  €,
  • odmena pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku na odskúšaného žiaka v sume 2,00 €,
  • odmena pre predsedu školskej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku vrátane odborníkov z praxe, na odskúšaného žiaka v sume 1,21 €.

Zdroj: http://www.minedu.sk/rok-2019/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov