Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Možnosti podpory študentov z Ukrajiny pri prijímacích skúškach na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže sa obrátil na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s otázkou na možnosť prekladu zadaní úloh na prijímacích skúškach na stredné školy. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach a zverejňuje ich do 15. októbra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie (§ 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.), pričom ide o určenie predmetov, nie aj o určenie jazyka, v ktorom sa prijímacia skúška má uskutočniť. Určenie konkrétneho obsahu prijímacej skúšky je vecou príslušnej školy. V kontexte ustanovenia § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. nič nebráni tomu, aby riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy povolil pri profilových predmetoch možnosť prekladu do ukrajinského jazyka.

Zdroj a ďalšie informácie: https://nivam.sk/moznosti-podpory-studentov-z-ukrajiny-pri-prijimacich-skuskach-na-stredne-skoly/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk