Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Kategória: Aktuality

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). 

Kvalitatívne východiská (hodnotová orientácia) predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému:

• Podpora integrácie a inklúzie – inkluzívny fínsky model
• Horizontálna integrácia (v rámci stupňa vzdelávania)
• Vertikálna integrácia (priepustnosť medzi stupňami vzdelávania)
• Zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy 

Kvantitatívne východiská (predpoklady, scenáre) predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému:
• Budúci demografický vývoj Slovenska
• Prognóza vývoja obyvateľstva podľa vekových skupín
• Prognóza priestorového rozdelenia obyvateľstva podľa okresov
• Odhad finančných nákladov a dopadov reformy 
• 3 druhy opatrení z hľadiska možnosti odhadnúť reformy
• Scenáre a predpoklady odhadov ako referenčné rámce pre akčné plány

Komplexný program NPRVV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/ministerka-skolstva-predstavila-vychodiska-pre-narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov