Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum zriadilo Linku podpory pre učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: https://mpc-edu.sk/

Linku podpory pre učiteľov zriadilo Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

Linku podpory pre učiteľov môžu kontaktovať všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných pracovných aj osobných situáciách. Ponúka anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu. Linka podpory pre učiteľov chce byť bezpečným miestom na konverzáciu a zdieľanie pocitov, ktoré pri plnení svojho pedagogického poslania zažívate. Zdieľanie myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy.

Linka podpory pre učiteľov ponúka na výber dva prostriedky pomoci:

Na Linke podpory pre učiteľov sa stretnete s odborne vyškolenými poradcami, ktorí majú skúsenosti s poskytovaním poradenských a krízových komunikácií.

Zdroj: https://mpc-edu.sk/sk/aktuality/linka-podpory-pre-ucitelov


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk