Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické usmernenie k hmotnej zodpovednosti školských knihovníkov

Kategória: Aktuality

Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice  pre školské knižnice vydalo v marci metodické usmernenie pre školské knižnice k  hmotnej zodpovednosti školských knihovníkov.

V súvislosti s knižničným fondom sa uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti neodporúča. Podĺa § 182 ods. 1 Zákonníka práce v znení ďalších predpisov knižničný fond nemá znaky tovaru, zásob, materiálu alebo hodnôt, určených na obeh alebo obrat, ktoré je školský knihovník povinný vyúčtovať. Za knižničný fond platí pre školského knihovníka všeobecná zodpovednosť podľa § 179 až 181 Zákonníka práce. V prípade knižničného fondu vo voľnom výbere nemôže byť podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti, pretože tu nie sú splnené základné podmienky na uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti.

Zdroj, plné znenie usmernenia a ďalšie informácie: http://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=metodicke-usmernenie-c-2-2018-pre-skolske-kniznice-k-hmotnej-zodpovednosti-skolskych-knihovnikov

Príspevky k téme knižnica (vyberáme) - Slovenská knižnica pe nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči - exkurzia v obrazoch, Povinné materiálno-technické a priestorové vybavenie - základné školy.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk