Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Metodické usmernenie č. 1/2016

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav vydáva k vyučovaniu informatiky na základných a stredných školách toto metodické usmernenie: „Štátny vzdelávací program neurčuje konkrétny softvér a programovací jazyk, ktorý sa má vo vyučovaní informatiky používať. Je v kompetencii školy vybrať si programovací jazyk na vyučovanie na všetkých troch stupňoch vzdelávania vrátane maturitnej skúšky. Pre vyššie sekundárne vzdelávanie (vrátane maturantov) odporúčame (nie je to však povinné) jazyk Pascal alebo Python. Jazyk Pascal môže byť vo vývojovom prostredí Lazarus alebo FreePascal.“

Zdroj a ďalšie informácie: 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk