Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Maturita - 11. 3. prebehne generálna skúška zverejňovania tém

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dňa 10. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Ústrednej maturitnej komisie pre školský rok 2021/2022, ktorá schválila harmonogram maturitnej skúšky predložený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Časová dotácia pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sa predlžuje oproti minulým rokom o 15 minút na každý predmet.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2021/2022 bude konať

  • v riadnom termíne 15. 3. – 18. 3. 2022,
  • v náhradnom termíne 5. 4. – 8. 4. 2022,
  • v opravnom termíne 5. 9. – 8. 9. 2022, alebo v riadnom termíne nasledujúceho šk. roka.

Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022, termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS. Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je september 2022, alebo február nasledujúceho šk. roka.

Dňa 11.3. prebehne generálna skúška zverejňovania tém.

Zdroj: https://www.minedu.sk/maturita-2022-informacie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov