Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Materské školy začnú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí

Kategória: Aktuality

V najbližších dňoch sa rodičia dozvedia, kedy budú môcť podávať žiadostí o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019. 

Termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla v období od 15. februára do 15. marca. Samotné prijímanie žiadostí by sa potom malo uskutočniť v termíne od 30. apríla do 31. mája 2018, v nadväznosti na obdobie zápisov detí do prvého ročníka základných škôl. 

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/materske-skoly-zacnu-zverejnovat-terminy-a-podmienky-prijimania-deti/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk