Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manuál COVID školský semafor pre stredné školy - od 17. 5.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo školský Covid semafor - manuál pre stredné školy. Prináša informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania na stredných školách a v internátoch stredných škôl internátnych pre školský rok 2020/2021.

Manuál sa vzťahuje aj na stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane špeciálnych stredných škôl (ďalej len “špeciálne stredné školy“), ktoré ho v rámci svojich dostupných možností a podmienok, ktoré majú, implementujú v čo najväčšom rozsahu.

18. 5. - aktualizácia - Stredné školy (aktualizované 18. 5. 2021)

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19708.pdf 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov