Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl - zmena vyhlášky

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 202/2022 Z. z.

Vyhláška úpravuje kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl samosprávnymi krajmi, zjednodušuje a sprehľadňuje systém týchto kritérií, zavedenie nových kritérií aj nového systému ich celkového vyhodnotenia.

Legislatívny proces vo vláde SR

 

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov