Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

KNIŽNÉ NOVINKY

Kategória: Aktuality

Publikácia Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede, ktorej autorom je Marián Varga, sa venuje vybranému okruhu otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi. Jana Pružinská a Vladimír Labáth v knihe Konflikt - ja, my, oni prinášajú pohľad na konflikt z inej perspektívy, ako ho zvyčajne chápeme. Odhaľujú jadro konfliktov, ktorým je stret dvoch či viacerých dilem v našom vnútornom svete, rozpor odlišných záujmov ľudí, spor v skupine či medzi skupinami navzájom.

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy - Marián Varga

Publikácia obsahuje vybraný okruh otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi vo vzťahu medzi všeobecnými právnymi predpismi verejného práva a špeciálnymi právnymi predpismi v oblasti školstva. 

Autor sa venuje osobitným riešeniam pracovnoprávnych vzťahov v školstve, napr.

  • predĺženiu pracovného pomeru pedagogického zamestnanca,
  • dovŕšeniu dôchodkového veku pedagogického zamestnanca počas zastupovania,
  • odchodu pedagogického zamestnanca do dôchodku zo zdravotných dôvodov a pod.

Prináša aj odpovede na právne aspekty vnútornej organizácie školy v školskom práve, napr.

  • prispievaniu na stravu zamestnancov základnej školy,
  • prenášaniu dovolenky v kalendárnom roku v školách,
  • postupu zamestnávateľa pri započítaní praxe pedagogického zamestnanca a pod.

Eshop - https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/pracovnopravne-vztahy-v-skolstve-a-vnutorna-organizacia-skoly-otazky-a-odpovede.p4925.html

 

Konflikt – ja, my, oni - Jana Pružinská, Vladimír Labáth

Konflikt je súčasťou nášho života bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie.

Publikácia Konflikt – ja, my, oni prináša pohľad na konflikt z inej perspektívy, ako ho zvyčajne chápeme.

Autori sa nevenujú len vonkajším prejavom ako hnev, krik, útoky, ktoré konflikty sprevádzajú, ale odhaľujú jadro konfliktov, ktorým je stret dvoch či viacerých dilem v našom vnútornom svete, rozpor odlišných záujmov ľudí, spor v skupine či medzi skupinami navzájom. Prostredníctvom mnohých príkladov z každodenného života predstavujú celý rad aspektov konfliktu s dôrazom na jeho emocionálne dimenzie.

Publikácia je určená pre každého, kto má záujem spoznať zákonitosti konfliktov prebiehajúcich v každom z nás alebo medzi nami, a tak možno aj pomôcť zvládať konflikty iným.

Rozhovor s Vladimírom Labáthom - TU - Manažment školy v praxi č. 2/2020

Eshop - https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/konflikt-ja-my-oni.p4929.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk