Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Karneval v materskej škole a spolupráca inštitúcií SOŠPg Bullova a MŠ Bullova v Bratislave

Kategória: Aktuality

Dňa 07. 03. 2019 študentky Strednej odbornej školy pedagogickej (SOŠPg) na Bullovej ulici v Bratislave usporiadali karneval pre deti z materskej školy sídliacej v priestoroch uvedenej školy. Študentky tretieho ročníka každý týždeň vykonávajú v materskej škole odbornú prax, a tak vznikol nápad spoločnej akcie.

Dlhodobý proces prípravy karnevalu začal prípravou už na začiatku februára 2019 na viacerých predmetoch. Na hodinách praxe a praktických cvičení z pedagogiky žiačky postupne pod vedením vyučujúcej pripravovali odmeny pre deti (papierové medaily s postavami karnevalových masiek) a výzdobu priestorov v strednej škole, kde sa karneval uskutočnil. Spoločne si s hudobnými nástrojmi nacvičili karnevalovú pieseň, pri ktorej si študentky rozvíjali hudobnú tvorivosť – vymýšľaním viacerých slôh. Hudobný podklad, ktorý nahrali, môžu pani učiteľky aj študentky naďalej využívať na odbornej praxi. Na hodinách tvorivej dramatiky si študentky pripravili scénku dvoch šašov, ktorých úlohou bolo vniesť a motivovať deti k zábave.

V uvedený deň sa už od ranných hodín v MŠ stretali rôzne karnevalové masky. Deti, zamestnanci MŠ, aj študentky prišli v nádherných kostýmoch. Zábava začínala v spoločenskej miestnosti MŠ už pri príchode detí. Tancovalo sa a spievalo od rána. Na desiatu nechýbali slávnostné karnevalové šišky, ktorých jahodovú penu mali deti pomaly až za ušami. Po desiatej sme sa presunuli do priestorov jedálne strednej školy, ktorá má vybavenie s pódiom, osvetlením a ozvučením. Zábavu otvorili dvaja šašovia na pódiu. Celú hodinovú zábavu moderovala pani Šebeňová, učiteľka SOŠPg. Poďakovanie patrí nielen študentkám, ktoré karneval realizovali ako súčasť odbornej praxe, ale aj p. zástupkyni SOŠPg. Simone Janovičovej za prípravu ozvučenia, p. Šimonovi Holekovi za jeho obsluhu, p. Šebeňovej za moderovanie, p. Šimeg za fotografovanie celej akcie, p. Brlášovej a p. Kmeťovej za prípravu a realizáciu nápadu a konečnej verzie spoločného karnevalu.

O potrebe spolupráce, vzájomnej ochote pomôcť a stupni rozvoja svojich schopností sa študentky mali možnosť presvedčiť v priamej činnosti s deťmi.

Jana Kmeťová, Daniela Brlášová

Foto: archív materskej školy


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov