Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

IVP - Analýza vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa zistení viacerých výskumov majú riaditelia významný vplyv na kvalitu vzdelávania, predovšetkým cez pôsobenie na pedagogických zamestnancov. Na Slovensku sa opakovane otvára diskusia o tom, či ku skvalitneniu školského prostredia môže prispieť obmedzenie počtu funkčných období riaditeľa.

Spokojnosť učiteľov v školách, kde pôsobili riaditelia v druhom funkčnom období, je významne vyššia oproti prvému a tretiemu obdobiu, avšak nie oproti štvrtému a piatemu. Tieto nejednoznačné výsledky môžu byť dôsledkom faktorov, ktoré nevieme v analýze zohľadniť, napr. rôzne správanie sa aktérov pri výbere riaditeľa. Priemerná výška osobných príplatkov a odmien sa javí ako dôležitý nástroj, ktorým riaditeľ môže ovplyvniť spokojnosť učiteľov. Pre reguláciu funkčných období riaditeľa by bolo potrebné dokázať, že riaditelia s dlhšou praxou v priemere znižujú kvalitu školy, čo táto analýza nepreukázala.

Reakcia SKU na Analýzu IVP: https://sku.sk/reakcia-sku-na-analyzu-ivp-riaditelia-dva-krat-a-dost/?fbclid=IwAR18gbOEZQnLL4Z6Y8NboQnYB1z-z9HteiEO7Z30tfq2fVU31kpH_e3U0xU

Zdroj a celá analýza: https://www.minedu.sk/data/att/20088.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov