Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Funkčné inovačné vzdelávanie - pobytové

Kategória: Aktuality

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského ponúka pobytové 5-dňové funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov v termíne od 10.júna do 14. júna 2019 v Modre.

Miesto konania vzdelávaniaŠtudijné a kongresové stredisko Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Modra-Harmónia 

Trvanie: 5 dní

Rozsah: Spolu 60 hodín, z toho 40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne.

Cieľová skupina:

  • Kategória: pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. 
  • Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg. 
  • Kariérová pozícia: vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2Z9uBio


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov