Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Fond podpory vzdelávania - pôžičky pre pedagógov

Kategória: Aktuality Autor/i: fnpv.sk

Od 30. januára 2020 majú pedagógovia možnosť požiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania na rok 2020. Môžu tak urobiť v troch termínoch - do 28. februára, do 30. júna, do 31 októbra.

O pôžičku pre pedagógov môže požiadať pedagogický zamestnanec podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odborný zamestnanec podľa § 2 ods. 1 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2 predmetného zákona, študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia (interný doktorand) podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov a je vysokoškolský učiteľ podľa §75 zákona o VŠ, výskumný pracovník podľa § 80 zákona o VŠ, umelecký pracovník podľa § 80 zákona o VŠ.

Objeme finančných prostriedkov určených na pôžičky pre pedagógov sa zvýšil o 600 000 eur, na 3 200 000 eur. Úroková sadza zostala nezmenená, na úrovni 3 %. Minimálna výška pôžičky je stanovená na 1 000 eur, maximálna na 15 000 eur. 

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.fnpv.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov