Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Fakulta informatiky PEVŠ pripravila v rámci Týždňa vedy a techniky podujatie pre stredoškolákov

Kategória: Aktuality

Týždeň vedy a techniky je celoslovenský projekt, ktorý sa uskutoční 5.-11. novembra 2018. Fakulta informatiky PEVŠ podporuje myšlienku vzbudiť u mladých ľudí záujem o inovácie a výskum v oblasti IT na Slovensku, preto si 8. novembra môžu stredoškoláci vyskúšať  "deň v koži vysokoškoláka" priamo v priestoroch fakulty.

Súčasťou podujatia budú špeciálne predmety vedené pedagógmi, odborníkmi z danej oblasti a tiež prehliadka IT labov, v ktorých študenti uplatňujú teoretické vedomosti v praxi. V prípade záujmu je potrebné, aby sa škola zaregistrovala na marketing@panerouni.com.

Harmonogram dňa

  • 8:30 – 9:15 hod. – Úvodné privítanie návštevníkov
  • 9:20-10:05 hod. – Základy multimédií, pedagóg: Ing. Juraj Štefanovič, PhD. - Seminár s cieľom oboznámiť študentov so základom tvorby mediálnych typov – text, obraz, video, audio, virtuálne svety a tieto integrovať do interaktívneho programu. V rámci predmetu sú študenti oboznámení aj so základným softvérom pre prácu s multimediálnym obsahom.
  • 10:10- 10:55 hod. – Business Intelligence, pedagóg: Ing. Július Hlaváč, PhD. - Cieľom predmetu je vytvoriť potrebné teoretické i praktické predpoklady pre riešenie aplikácií a projektov Business Intelligence, teda aplikácií orientovaných na podporu analytických, plánovacích a ďalších riadiacich činností v podniku. Predmet by mal zodpovedať na otázky, čo je hlavnou podstatou Business Intelligence, aké prináša efekty, ako sa úlohy Business Intelligence projektujú, implementujú a prevádzkujú.
  • 11:00- 11:45 hod. – Modelovanie podnikových systémov, pedagóg: Ing. Oto Haffner, PhD. - Cieľom predmetu je naučiť študentov princípy, metódy a prostredia pre modelovanie procesov v technických a netechnických aplikáciách. Predmet má teoreticko-praktický charakter. Študenti sa v priebehu štúdia naučia modelovať statické a dynamické procesy na základe analytických a experimentálnych modelovacích techník. Pre praktické úlohy modelovania výrobných procesov sa naučia využívať moderné podporné programové systémy, ktoré im umožnia navrhnúť optimálne štruktúry a parametre modelov  s využitím techník Bigdata a Cloudu. V praktickej časti výučby predmetu sa študenti naučia modelovať a simulovať výrobné procesy a výrobné linky pre reálne priemyselné aplikácie v automobilovom priemysle, biotechnológiách, energetike a službách. Súčasťou výučby predmetu je exkurzia vo vybraných výrobných podnikoch.
  • 11:50 – 12:30 hod. – Prezentácia IT labov-  Lab Virtuálnej reality, Lab Lego Robot a Lab Priemysel 4.0

Lab VR - Je súčasťou celosvetovej siete laboratórií pre virtuálnu realitu VR First. Laboratórium je vybavené najmodernejšími zariadeniami headsetmi Oculus rift, HTC VIVE a OSVR vrátane špičkových pracovných staníc. V rámci laboratória sa používa aj technológia pre vytváranie aplikácii s virtuálnou realitou.

Lab Lego Robot - Laboratórium Lego robot je vybavené tromi stavebnicami Lego Mindstorms EV3, pre stavbu programovateľných robotov z Lega, obsahujúce riadiacu jednotku, sadu senzorov a ovládacích motorov, plus osobný počítač s inštalovanou licenciou RobotC (programovanie robota v jazyku C), štyrmi normalizovanými stolmi (súťažné plochy) pre realizáciu každoročnej medzinárodnej robotickej súťaže First Lego League (www.fll.sk) a pre technický tréning na túto súťaž.

Lab Priemysel 4.0

Ďalšie informácie: marketing@panerouni.com.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov