Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európsky deň jazykov

Kategória: Aktuality

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

Organizátori podujatí môžu zaregistrovať svoju aktivitu na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky, ktoré poskytuje prehľad rôznych aktivít k Európskemu dňu jazykov z celého sveta: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx.

Európske centrum pre moderné jazyky zároveň vyhlasuje súťaž Tričko Európskeho dňa jazykov 2019, do ktorej je možné sa zapojiť do 31. decembra 2018. Bližšie informácie o zapojení sa do súťaže sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/sk-SK/Default.aspx.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/europsky-den-jazykov-2018.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk