Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ekonomika školy a školského zariadenia, 2. vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Druhé vydanie publikácie Ekonomika školy a školského zariadenia autorky Ingrid Konečnej Veverkovej predstavuje samostatný odborný knižný titul, a súčasne je aj voľným pokračovaním uspešnej knihy Riadenie školy a školského zariadenia (2019).

Autorka sa v nej zameriava na ekonomický a personálny manažment školy a školského zariadenia s cieľom vytvoriť jednoduchý a zrozumiteľný návod na zákonnú a správnu aplikáciu právnych predpisov, ktoré sa musia uplatňovať a dodržiavať pri ekonomickom a personálnom riadení školy.

Na základe dlhoročnej praxe, osobných poznatkov a skúseností autorka prezentuje potrebné odborné vedomosti a praktické skúsenosti pri realizácii ekonomických procesov a činností, ktoré zamestnanci školy a školského zariadenia vo svojej každodennej praxi vykonávajú, ako sú uzatváranie zmlúv v rámci pracovnoprávnych vzťahov, dohôd o vykonávaní mimopracovnej činnosti, starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, realizácia sociálnej politiky a starostlivosť o zamestnancov, poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu, poskytovanie cestovných náhrad, vedenie účtovníctva, zodpovednosť za škodu a náhrada škody či zákonné zverejňovanie a poskytovanie informácií.

Autorka sa pritom pre čitateľov už osvedčeným spôsobom vyhla citáciám jednotlivých ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ale podáva ich výklad a aplikáciu formou odporúčaní, praktických ukážok, otázok a odpovedí a vzorov štandardizovaných písomností. Publikácia sa tak stáva akousi príručkou pre riadenie ekonomických procesov a činností v školách či školských zariadeniach.

Ingrid Konečná Veverková - Ekonomika školy a školského zariadenia


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov