Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kategória: Aktuality Autor/i: www.employment.gov.sk

S účinnosťou od 1. januára 2019 nadobúdla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.  Povinnosti pri odhlasovaní detí alebo žiakov zo stravy, ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri nesplnení si týchto povinností si upravuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (napr. vydaním VZN) alebo priamo škola alebo školské zariadenie v rámci svojich interných predpisov. Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda. Z tohto dôvodu sa dotácia neposkytne na dieťa, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda. Dotáciu na stravu možno poskytnúť plošne všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, a to bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka základnej školy alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2Vr2v06


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov