Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1957 bude 62 rokov a 6 mesiacov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje, že 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. 

Nová právna úprava stanovuje dôchodkový vek v rokoch a mesiacoch a vzťahuje sa na poistencov narodených po 31. decembri 1956. Dôchodkový vek podľa novej právnej úpravy tak ako prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich kalendárnych mesiacov. Informácie o poistencoch, ktorých sa predĺženie dôchodkového veku netýka, sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Slovník pojmov – Dôchodkový vek.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2qB83af


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov