Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Zmena opatrenia k noseniu rúšok od 2. septembra

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Opatrenie bude platiť od 2. septembra 2020 od 06:00 hod. do 14. septembra 2020 18:00 hod.

Výnimky z nosenia rúšok:

 • žiaci 1. stupňa ZŠ v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (ďalej len "VVP")
 • žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Vypúšťajú sa nasledovné výnimky z nosenia rúšok:

 • pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci VVP,
 • žiaci ZŠ, SŠ v interiéri školy v rámci VVP,
 • osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

V opatrení naďalej ostávajú nasledovné výnimky:

 • deti do 3 rokov veku,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • žiaci pri konaní prijímacích, komisionálnych, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby vo wellness a umelých kúpalískách
 • účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4433:uvz-sr-prehad-opatreni-platnych-od-septembra-2020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 Na čo by mali deti pri nástupe do školy pamätať? 

 • Š  – Šikovné deti nosia rúško správne – prekrývajte si ústa aj nos.  
 • K  – Kýchať a kašľať sa dá ohľaduplne  – do rúška, jednorazovej vreckovky, do ohnutého lakťa.    
 • O  – Odstup od ostatných je ochrana – vyhýbajte sa veľkým kolektívom a používaniu spoločných vecí.      
 • L  –  Len poriadne umyté ruky – umývajte a dezinfikujte si ruky aspoň 20 sekúnd.    
 • A  – Aktívne a zodpovedne – buď pre ostatných spolužiakov príkladom.

Nesprávne nosenie rúšok (iba na ústach bez prekrytého nosa) je zbytočné a pred šírením nákazy nás neochráni.  Výskumy ukazujú, že nechránený nos je infekčnejší než ústa (výskum). Poučiť deti na začiatku školského roka o správnom používaní rúšok je veľmi zodpovedné (video).

Zdroj a ďalšie informácie: https://korona.gov.sk/navrat-do-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov