Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Žiadosť o pandemické ošetrovné a elektronická forma komunikácie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby pri žiadosti o pandemické ošetrovné využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie. Táto cesta urýchli spracovanie ich žiadosti v Sociálnej poisťovni, čo je dôležité najmä v čase pandémie, keď sú zamestnanci SP maximálne vyťažení a poistenci očakávajú vyplatenie dávky čo najskôr.

Poistenec žiada o pandemické ošetrovné vyplnením žiadosti. Ten, kto nemá aktivovanú elektronickú schránku (na Slovensko.sk), ale má mobilný telefón, na ktorý môže byť zaslaná SMS notifikácia, využije tento formulár – Žiadosť o ošetrovné (počas krízovej situácie). Na záver do formulára doplní overovací kód z SMS a formulár jednoducho odošle do SP.

Na konci mesiaca poistenec vyplní a zašle do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie (pre vyplatenie ošetrovného je dôležitá informáciu o počte dní, počas ktorých ošetroval člena rodiny). Aj toto vyhlásenie je najlepšie vyplniť a zaslať elektronicky – nájdete ho tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (počas krízovej situácie).

Pre tých poistencov, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, je elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou už dávnejšie samozrejmosťou. Tí sa prihlásia pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (elektronickou identifikačnou kartou eID) tu – Žiadosť o ošetrovné (počas krízovej situácie). Na tomto portáli nájdu aj Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Po vyplnení a odoslaní budú formuláre automaticky doručené do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne.

Oba spôsoby zaslania elektronického webového formulára sú dostupné aj cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne tu: e-Formuláre – Žiadosť o pandemické ošetrovné. Klient si len vyberie, či sa chce prihlásiť s elektronickým občianskym preukazom (Prihlásenie s eID) alebo bez neho (Prihlásenie bez eID).

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-urychlite-svoju-ziadost-o-osetrovne-a-zaslite-ju-do-socialnej-poistovne-elektronicky/48411s68970c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov