Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 19. apríla 2021 - vstup do priestorov a prevádzok zamestnávateľa

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

19. apríla 2021 nadobúda účinnosť vyhláška ÚVZ SR č. 187, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona nové opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Opatrenia sa týkajú vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení, ako aj vstupu zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk