Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Vyhláška UVZ SR - obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí a prevádzkové hodiny MOM počas sviatkov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona vyhlášku č. 45, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra.

Uzatvárajú sa maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby. 

Zákaz sa nevzťahuje na liečebné kúpeleprevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou/donáška, predajne potravín, drogérie, novín, predajne s krmivom pre zvieratá, veterinárne ambulanciepredajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov, lyží, požičovne lyží, predajne živých rýb, vianočných stromčekov v exteriéri. Zákaz sa nevzťahuje na lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optikyRovnako sa nevzťahuje na výdajné miesta tovarov, zásielkový predajprevádzky telekomunikačných operátorov, poštových, bankových, poisťovacích, leasingových služieb, práčovne, čistiarne odevov, čerpacie stanice, služby technickej, emisnej kontroly, pohrebné službyservis IKT, taxislužby, advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, prevádzky kľúčových služieb, zberné dvory, prevádzky lanových dráh, vlekovhotelové služby, obchodné domy pri dodržaní podmienok.

Potraviny a drogéria - pondelok až piatok od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov (pre 24. 12. a 31. 12. od 9:00 hod. do 10:00 hod.)

Prevádzkovatelia zariadení: Vstup a pobyt len osoby s rúškom, pri vchode dezinfekcia rúk/rukavice, na vstupy oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia, vetranie, dezinfekcia, odstupy minimálne 2 m; počet zákazníkov v jednom okamihu 1 zákazník na 15 m2, v predajni menšej ako 15 m2 najviac 1 zákazník, zákaz konzumovať pokrmy a nápoje.

Prevádzkovatelia taxislužieb: Vodič - prekryté horné dýchacie cesty, dezinfekcia po každom zákazníkovi, cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách (max dvaja v jednom rade).

V obchodných domoch môžu byť otvorené iba maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby podľa § 1 ods. 2 vyhláška č. 45, hygienické zariadenia - tekuté mydlo a papierové utierky, vstup s teplotou najviac 37 °C, počet zákazníkov v jednom okamihu 1 zákazník na 15 m2, dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu, podávanie pokrmov a nápojov len v zabalenom stave, zákaz konzumácie.

Lanové dráhy a vleky: max. kapacita kabínkových lanoviek 1 osoba, resp. členovia spoločnej domácnosti. Hotelové a podobné služby: zákaz konzumácie pokrmov, nápojov v spoločných priestoroch. Nariaďuje sa preukazovanie sa (nahliadnutím prevádzkovateľovi) potvrdenia o negatívnom výsledku testu nie staršieho ako 72 hodín/potvrdenia o prekonaní ochorenia (neplatí pre deti do 10 rokov), rúško, zvýšiť frekvenciu upratovania, dezinfekcia hygienických zariadení, tekuté mydlo, papierové utierky.

Osoby vydávajúce tovar zakúpený na diaľku: 2 metre medzi čakajúcimi, rúško, v miestnosti, kde sa tovar vydáva naraz 1 zákazník, pri vchode dezinfekcia/rukavice, časté vetranie, dezinfekcia.

Zákazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.

Zákaz sa nevzťahuje na podujatia, ktorých účastníci majú negatívny test nie starší ako 12 hodín (ohlásenie na RÚVZ najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom), bohoslužby, obrad krstu, pohrebný obrad a sobášny obrad vrátane ich civilných verzií, zasadnutie, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, voľby, celoplošné antigénové testovanie, výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra, krízového centra, profesionálnych súťaží vo vybraných športoch (bližšie vyhláška č. 45).

Kostoly - vstup a pobyt s rúškom, pri vchode dezinfekcia rúk/rukavice, 2 metre medzi osobami; neplatí ak to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov v jednom okamihu 1 osoba na 15 m2, z obradov vylúčiť osoby s nariadenou karanténou, príznakmi respiračného ochorenia, dezinfikovať použité predmety, ruky, pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku. Zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako 1 osobou, podávanie rúk, v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, bohoslužby len s výlučne sediacimi veriacimi tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane 1 miesto neobsadené.

Zdroj a celé znenie vyhlášky: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_26_2020.pdf

Prevádzkové hodiny mobilných odberových miest na antigénové testovanie RÚVZ počas sviatkov

Prevádzkové hodiny tu: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4560:prevadzkove-hodiny-mobilnych-odberovych-miest-na-antigenove-testovanie-ruvz-poas-sviatkov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov