Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: svsmi.sk

Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

Prihlášky na vzdelávanie v SŠ na školský rok 2020/2021

  • Do 15. 5. - podávanie prihlášok na vzdelávanie riaditeľovi ZŠ (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať)
  • Do 21. 5. - riaditelia ZŠ odošlú prihlášky na príslušné SŠ.
  • Do 28. 4. - riaditelia SŠ zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona.
  • Najneskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania - prijímacie skúšky do SŠ na školský rok 2020/2021.
  • Najskôr 23. 6. a najneskôr do 30. 6. - prijímacie skúšky do SŠ na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka.

Prijímacie skúšky do SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021

Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Zdroj: https://www.svs.edu.sk/subory/novinky/rozhodnutie_ministra.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov