Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Organizačný pokyn - súťaž ENERSOL-SK v súvislosti s obmedzením fungovania škôl - dištančne

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Vedomostná odborná súťaž ENERSOL-SK využitie alternatívnych zdrojov energie, ktorej realizácia finálového kola sa mala uskutočniť prezenčne  1 – 3. apríla 2020 na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici  pokračuje dištančnou formou.  

Do polovice mája  budú známe výsledky a umiestnenie na prvých troch miestach kategórie hlavná, tvorivá a propagačná.  Témy prác sa zaoberajú problematikou úspory energií, obnoviteľných zdrojov energií, znižovania  emisií v doprave.  Žiaci  využívajú tvorivé schopnosti  v spolupráci so svojimi učiteľmi, výsledkom prác sú funkčné hotové  výrobky a zariadenia vyrobené  individuálne žiakmi alebo v partnerstve s firmami.  Časť prác  je riešená aj  umeleckou činnosťou žiakov. eloštátna odborná komisia ENERSOL-SK a metodický a odborný gestor súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) Bratislava rozhodol uskutočniť súťaž  v navrhovanom režime obmedzenia – dištančne.

Znenie pokynu: https://siov.sk/organizacny-pokyn-pre-skolsky-rok-2019-2020-sutaze-enersol-sk-vyuzitie-alternativnych-zdrojov-energie-v-suvislosti-s-obmedzeniami-fungovania-skol-distancne/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov