Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest.

Opatrením rozšíril výnimky:

  • pri pobyte v prírode pre osoby žijúce v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov,
  • pre osoby nežijúce v jednej domácnosti, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov,
  • pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a
  • deti pri pohybe v interiéri a exteriéri materskej školy.

Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa umožňuje vzhľadom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom je dôležitá verbálna aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi/deťmi z dôvodu odovzdávania a prijímania potrebných informácií a plnenia úloh v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zdroj: uvzsr.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov