Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenia rúška

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka. 

Výnimky: 

 • deti do 3 rokov veku,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, 
 • žiaci prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu, 
 • účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk, 
 • účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, 
 • zamestnanci vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf

Ústredný krízový štáb sa zhodol na kompromisných riešeniach pre šport a kultúru

 • pri interiérových podujatiach je maximálny limit 500 ľudí, v exteriéri 1000 osôb (počítajú sa len diváci),
 • kultúrne podujatia vrátane konferencií: v červených regiónoch sú odstupy v sedení – diváci budú sedieť v každom druhom rade,
 • športové podujatia: v zelených regiónoch diváci sedia v každom druhom rade, v červených regiónoch v každom štvrtom rade,
 • zakazuje sa podávanie občerstvenia,
 • platí prísne dodržiavanie nosenia rúšok a hygieny rúk.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf

Postup pri podozrení na COVID-19

Príznaky: napr. kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka.

 • výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave,
 • nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
 • následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov.

Každý, kto má príznaky alebo podozrenie na ochorenie, môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formuláru.

Zdroj a ďalšie informácie: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov