Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Bádateľské aktivity vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu "Bádateľské aktivity vo vzdelávaní". Konferencia sa bude konať 25.júna 2015 v Bratislave. Je určená učiteľom základných a stredných škôl, študentom doktorandských študijných programov, pedagogickým pracovníkom vysokých škôl, pracovníkom Štátnej školskej inšpekcie a pracovníkom ďalších inštitúcií, ktorí sa danou problematikou zaoberajú.

Vyplnenú prihášku treba zaslať elektronickou formou do 25.4.2015.

Na konferenciu nie je žiadny konferenčný poplatok, cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastník individuálne.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/Aktuality/Badatelske-aktivity-vo-vzdelavani.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk