Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu. 

Na webovom sídle ministerstva školstva je zverejnený počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a výška finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa podľa jednotlivých škôl a zriaďovateľov na rok 2021. Počet asistentov učiteľa na rok 2021 je uvedený osobitne na obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 a na obdobie od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021.

Výška normatívu na osobné náklady asistenta učiteľa je 1 016 eur/1 mesiac.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/jul-2021/ a https://www.minedu.sk/asistenti-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov