Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu. 

Mesačný normatív na osobné náklady asistenta učiteľa od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 je 924,00 Eur.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/asistenti-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk